betalningsvillkor

 Bokningsregel
Efter anmälan  skickas en bekräftelse samt faktura  via e-post .
Betalnings villkor 10 dagar från fakturerningsdatum
  • Fakturan för  simskola , babysim nästkommande kurs ( V.12-20) skickas med 30-dgs betalningstid.
  • Om avgiften ej är betald i tid så kommer först en påminnelseavgift på 50 kronor och sedan stryks platsen om man inte betalat in avgiften innan 3 dagar efter påminnelsen. 
  • Avgiften för platser tilldelade 10dagar innan kursstart eller senare betalas omgående.
Det är Ert ansvar att höra av Er till verksamhetsansvarig: aciveandhappy7@outlook.com om ni ej fått fakturan

Regler och rutiner beträffande avbokning och återbetalning av kursavgifter:
  • Kursen är bindande  och har ni alltid 14-dgs ångerrätt efter anmälnings datum
  •  Kursavgiften återbetalas med ett avdrag på 350 kr i (administrationsavgift) om avboknings görs 14 dagar innan kursstart.
  • Avbokning efter ångerrätten är giltig mot uppvisande av läkareintyg. Kursavgiften återbetalas med avdrag för en administrativ kostnad på 350 kr samt avdrag för eventuellt genomförda kurstillfällen.
OBS! Alla  avbokningar  skall ske via e-post till activeandhappy7@outlook.com
ni får därefter en bekräftelse på er avbokning.
               
Inbetalning görs till   
  •  bankgirokonto 657-1384                                                                              
  •  swish 123 051 91 40                                                          
Betalningsmottagare är Active & Happy

Hälsa, olycksfall

All träning i gymmen sker på egen risk.
Alla tränande ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna i gymmen. Målsman tar ansvar för minderåriga.
Acitve & Happy ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld eller inbrott. 
Active & Happy ansvarar inte heller för skador på tränandes eller andra besökares tillhörigheter orsakade av dem själva eller annan tränande eller besökare.
Active & Happy  rekommenderar därför medlemmar och övriga att se över egna olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar.