privat simkonsultation

Personlig Tränare 
  • Vuxen Crawl: nybörjare/fortsättning 
  • Sim-teknik för open water och in-utom bassäng
  • Träning för Masters
  • Träning för Ungdomar
 
1 PERSON vuxen 
300 kr/ tillfälle. Varje tillfälle är 60min.
Vid bokning av 10 tillfällen kostar det 2800 kr.
  • Teknik och konditions delar. Vid behov inspelning och analys.
550 kr/ tillfälle. Varje tillfälle är 60 min.
  • Teknik: Inspelning, analys, övningar.
  • Träning: mål, tester, tips, träningspass
Vid bokning av 3 tillfällen kostar det 1500 kr.
Vid bokning av 6 tillfällen kostar det 2800 kr

2-3 PERSONER vuxna
400 kr person och tillfälle. Varje tillfälle är 60 min.
Vid bokning av 3 tillfällen kostar det 1000 kr.
Vid bokning av 6 tillfällen kostar det 1800 kr

Ungdomar "Tävlande"
  • INGÅR: Teknik - övningar, Tävlingsmoment, inspelning, analys, Tips för fokus/övningar. Mental träning
1 PERSON
250 kr / 45min 
2-3 PERSONER 

200 kr person / 60min


Individuell Coaching
förre och under tävlingen: Ingår sport massage
Pris: Överenskommelsen

GRUPPTRÄNING: VuxenCrawl, Triathlon, tävlings vuxna och
tävlings ungdomar.

 

anmälan