Systemet SwimLead sätter en helt ny standard. 
SwimLead är ett innovativt och professionellt system för all typ av simträning så som fritidssimning, proffssimning och triathlon.

Dess uppgift är att noggrant bestämma simmarens hastighet.
Systemet består av en undervattensinstallation (LED-list) som monteras på bassängs botten, ett elektroniskt system som styr dess funktion samt en mjukvara med vilken man kan justera parametrar av träningspass med en mobil enhet.
 

VAD UTMÄRKER SWIMLEAD ?

 •  möjlig planering av valfri simhastighet och tid för att klara en bestämd sträcka samt deras ändring mellan cyklar,
 • visning på LED-listen av rörliga ljuspunkter som en guide för simmaren,
 • planering av fullständiga träningspass i applikation för mobila enheter med Android-system,
 • möjlighet till en noggrann bestämning av träningsparametrar samt kontroll över simmarens prestationer,
 • registrering av träningsresultat med applikation,
 • jämförning av simmarens aktuella form i förhållande till det fastställda målet,
 • hantering av upp till 8 - 16 simmare i samtidig, med en enhet,beroende av  LED-list placering,
 • mobil och lätt enhetspaket anpassad till varje simhall,
 • användarvänlig applikation som gör det möjligt att fokusera på träningens viktigaste tekniska delar.

Vi erbjuder ett innovativt system som stödjer professionell simträning - SwimLead, som ger helt nya, hittills onåbara, möjligheter att leda klasser med simmare på alla nivåer.

Boka en visning hos Er! Är KOSTNADFRI !

Pris kampanj efter frågan.
 


System SwimLead

 

 • Applikation + surfplatta SAMSUNG Galaxy Tab Active 8.0
 • LED-list förstärkt med stållinor, upprullad på vinda Cellfast Explorer, sugroppar Ram Mounts
 • Styrenhet som driver och styr listen samt laddare
 • Tillgång till server med träningshistorik och analytiska verktyg
 • Instruktionsbok
 • 2 års garanti
 • Servicestöd
 • Utbildning inom användning av SwimLead


  FÖRUTOM DETTA FINNS DET MÖJLIGHET FÖR     

Uthyrning för prov och kommersiella tester
 
Uthyrning för träning/läger 
 
Genomförande av visningstester 

 • besök på  plats
 • satsmontering
 • visning av systemets möjligheter
 • genomförande av full träning eller några pass